Velkommen til Privatklinik Pia Fraefel

Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

Læs klinikkens privatlivspolitik og persondataforordning

Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

Privatlivspolitik

GDPR – persondataforordningen fra 2018 sikrer dig at dine personlige data opbevares og behandles sikkert i Danmark, hvilket også gælder i min klinik.

I forbindelse med dine behandlinger på klinikken er det nødvendigt, at jeg noterer og behandler oplysninger om dig. Det sker i et sikkert journal- og afregningssystem.
Når du får behandlinger i min klinik, godkender du samtidig, at jeg må opbevare og behandle dine data.

Hvilke oplysninger behandler jeg?

Jeg noterer oplysninger om dine helbredsmæssige forhold til brug for den journalførelse, som jeg efter Sundheds-lovgivningen har pligt til at foretage.
Udover de helbredsoplysninger jeg selv noterer om dig, kan jeg modtage helbredsoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner (f.eks. din læge). Oplysningerne anvendes til brug for en god og sikker behandling af dig og det administrative arbejde, der er forbundet hermed.
Jeg har pligt til at opbevare dine oplysninger sikkert og fortroligt.

Jeg kan også registrere andre oplysninger om dig til brug for afregning.

Må jeg videregive disse oplysninger?

Efter Sundhedsloven har jeg tavshedspligt om dine helbredsmæssige og andre følsomme forhold. Videregivelse af helbredsoplysninger udenfor klinikken må som udgangspunkt kun ske med dit samtykke. I særlige tilfælde kan der ske videregivelse uden samtykke. Det vil typisk være til andre sundhedspersoner f.eks. din læge.

De oplysninger jeg har registreret til brug for afregningsformål, udveksles med betalingsformidlere i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre betalingerne. Hvis din behandling helt eller delvist betales af andre end dig selv f.eks. sygeforsikringen Danmark eller et forsikringsselskab, vil jeg også videregive oplysninger om behandlingen til den, der skal betale.

Hvor længe opbevares oplysningerne?

Din journal opbevares i det tidsrum, der er fastlagt af Styrelsen for Patientsikkerhed. Det gældende tidsrum er 5 år fra det seneste notat i journalen. I særlige tilfælde kan journalen opbevares længere.
Oplysninger til brug for afregningsformål opbevares så længe, det er nødvendigt af hensyn til afregning og bogføring.

Hvilke rettigheder har du vedr. oplysningerne?

Du kan få indsigt i hvilke oplysninger, jeg har registreret om dig ved at kontakte mig. Efter autorisationsloven må jeg ikke slette oplysninger i din journal, men hvis du mener, at der er fejl i journalen, kan du bede om, at der laves en tilføjelse.
For oplysninger, der ikke er omfattet af patientjournalen, har du ret til at få rette eller slettet ukorrekte oplysninger. Du har også ret til at bede mig om at ophøre med at behandle sådanne oplysninger om dig.

Ønsker du at klage?

Klager over min behandling af dine personoplysninger kan indgives til Datatilsynet.

Har du spørgsmål vedr. behandling af dine oplysninger i min klinik, er du velkommen til at kontakte mig pr. mail: pia@piafraefel.dk.

Behandling & træning er godt for kroppen

Få lindring,  overskud og livskvalitet